Služby pro firmy

Vyskytne-li se problém s technickým nebo programovým vybavením, může to pro společnost znamenat nemalé finanční ztráty. V takovém případě je důležité, vědět, kdo dokáže rychle reagovat na vzniklou situaci a dokáže rychle vyřešit Váš problém, poradit Vám nebo Vás jen nasměrovat správným směrem.

Poskytujeme profesionální služby pro firmy s důrazem na kvalitu a rychlost. Samozřejmostí je osobní návštěva ve sjednaný čas a individuální přístup ke každému klientovi.

Potřebujete-li řešit jakoukoliv situaci, neváhejte kontaktovat naše specialisty.


Služby poskytujeme jednorázově i na bázi servisní smlouvy


 • Podpora provozu
 • Instalace a konfigurace software

  Služba zahrnuje instalaci a konfiguraci programového vybavení. Zejména instalaci operačních systémů Windows, MS Office, antivirového ochrany, a dalšího standardního software. Součástí služby může být i zprovoznění internetového bankovnictví, účetního software,...
  Do této služby patří i aktualizace již nainstalovaného software, konfigurace síťových připojení,poštovních schránek, zabezpečení, záloh,...

 • Instalace a zprovoznění hardware

  Služba zahrnuje vybalení, připojení a zprovoznění hardware včetně instalace a konfigurace software nutného k provozu instalovaného zařízení. Typicky se může jednat o zprovoznění počítače, notebooku, tiskárny, skeneru,...
  V případě síťových tiskáren a multifunkčních zařízení je součástí i konfigurace do místní LAN.

 • Řešení problémů s provozem výpočetní techniky

  V této službě se skrývají prakticky všechny činnosti související s problémy s provozem programového vybavení. Lze sem zahrnout nefunkčnost aplikací, nestandardní chování aplikací, či problémy s používáním periférií. V rámci služby je prováděna zejména diagnostika vady, konfigurace, aktualizace a reinstalace aplikací či řešení problému s výrobcem. Řešením problému je v mnoha případech i rada jakým "správným" způsobem postupovat při používání aplikace.
  Je-li diagnostikována vada hardware, není oprava hardware součástí této služby.

 • Opravy hardware (záručních i pozáručních)

  Součástí služby je zajišťování záručních oprav v autorizovaných servisních střediscích výrobců, provádění pozáručních opravy včetně dodávek náhradních dílů, případně zajišťování pozáručních oprav, jestliže se jedná o zařízení, které je z objektivních důvodů výhodnější přenechat k opravě autorizovanému servisnímu středisku.

 • Konzultační a poradenské služby

  Zde jde typicky o poskytnutí rady jakým způsobem postupovat při užívání určitého software jestliže chceme dosáhnout určitého cíle. Předmětem služby jsou taktéž konzultace k výběru vhodného software, či nalezení nejvhodnějšího řešení pro určitou problematiku.

 • Správa serverů na platformě Windows

  Správa serverů obsahuje instalace, konfigurace a pravidelnou údržbu serverů, včetně správy uživatelů, kontrol a analýz log souborů. Kontroly a konfigurace zálohování. A dalších úkonů směřujících k bezproblémovému chodu serverů.
  Správa serverů může být prováděna vzdáleně i osobně.

 • Správa sítí

  Tato služba v sobě zahrnuje údržbu, konfiguraci a rozvoj LAN, včetně diagnostiky vad aktivních prvků.

 • Profylaktické služby

  Pod pojmem "profylaktické služby" si lze představit pravidelnou údržbu výpočetní techniky. Prováděním pravidelné údržby můžete dosáhnout vyšší životnosti provozovaného hardware. Údržba může být různého rozsahu a to od pouhé mechanické očisty až po provádění kontrol pevných disků, konzistence dat,...
  Do této činnosti lze zařadit i úkony typu: průběžná inventarizace, doplnění provozních médií, výměna spotřebních částí zařízení,...

 • Rozvoj IT infrastruktury
 • Návrh a realizace strukturované sítě (metalické, optické i bezdrátové)

  Máte-li prostory ve kterých potřebujete vybudovat strukturovanou kabeláž nebo Vaše strukturovaná kabeláž již nevyhovuje Vašim potřebám, je pro Vás určena tato služba. Na základě Vašich požadavků připravíme projektovou dokumentaci a provedeme realizaci rozvodů.

 • Návrh softwarové infrastruktury

  Volba správného softwarového řešení respektujícího požadavky klienta je velmi důležitá. Naši specialisté Vám pomohou najít to nejlepší pro Vaši organizaci.

 • Vývoj software
 • Návrh, realizace, provoz a provozní podpora webových prezentací

  Jsme schopni připravit pro Vás webovou prezentaci Vaší firmy, která svým designem zaujme potencionální zákazníky. SEO optimalizace je samozřejmostí. Naše servery umísěné na páteřní síti jsou připraveny k hostování Vašich prezentací.

 • Návrh, realizace, provoz a provozní podpora e-shopů

  Máte zajímavé produkty, které chcete prezentovat a prodávat přes Internet? Připravíme elektronický obchod přesně podle Vašich požadavků. Máte-li své produkty v elektronické formě, zajistíme konverzi dat tak aby jste museli ručně zadávat minimum informací.

 • Návrh, realizace, provoz a provozní podpora aplikací pro Intranet/Internet

  Dokážeme Vám pomoci i v případě, že potřebujete vytvořit aplikaci na míru, která bude přístupná přes internetový prohlížeč. Po úvodní schůzce bude vytvořena funkční specifikace aplikace a po jejím odsouhlasení již nic nebrání v započetí vývoje aplikace. Nabízíme i možnost hostování aplikace na našich serverech umístěných na páteřní síti Internetu.

 • Návrh, realizace a provozní podpora aplikací v MS Access

  V některých případech Vám může lépe vyhovovat aplikace, ve které budete mít možnost tvorby vlastních tiskových sestav. V takovém případě je velmi vhodné použít aplikaci MS Access.
  Možnosti MS Access jsou velmi široké, avšak vhodné pouze pro malý okruh uživatelů.

 • Tvorba maker pro MS Excel a MS Access

  Jsme zde pro Vás i v případě, potřebujete-li obohatit svůj dokument v MS Excel či formulář v MS Access o speciální funkcionalitu. Naši specialisté jsou připraveni Vám vytvořit makro či VBA kód pro zajištění Vašeho požadavku.

 • Tvorba uživatelských sestav z balíku Vámi dodaných dat, konverze dat

  Dokážeme Vám pomoci i s převodem dat z různých formátů stejně tak jako s vytvořením uživatelských sestav. Z balíku dodaných dat jsme schopni na základě určených parametrů vybrat pouze ty požadované a připravit je do Vámi čitelného výstupu. Taktéž jsme schopni z balíku dat připravit statistické výstupy.

Pokud jste v předchozím výčtu nenašli službu kterou požadujete, neváhejte nás kontaktovat! Na požadavky jsme schopni reagovat pružně, k Vaší plné spokojenosti.


Při podpisu servisní smlouvy získávate řadu výhod