Zapůjčení náhradního zařízení po dobu opravy

Víme, jaké komplikace Vám může způsobit situace, kdy musíte z důvodu poruchy předat svůj počítač, notebook, LCD monitor nebo tiskárnu k provedení záruční či pozáruční opravy. Zavedli službu, která zmírní celkový dopad takové situace.


Služba je určena pro firmy i domácnosti.


 • Kdy můžete o náhradní zařízení požádat
 • máte-li uzavřenu smlouvu o poskytování náhradního zařízení
 • máte-li uzavřenu smlouvu o systémové podpoře s uvedením nároku na náhradní zařízení
 • * předáte-li nám Vaše zařízení k zajištění záruční opravy
 • * předáte-li nám Vaše zařízení k provedení pozáruční opravy

* Společnost MilComp s.r.o. si vyhrazuje právo podmínit poskytnutí služby zajištěním směnkou, kaucí či obdobným prostředkem zajištění nebo odmítnout poskytnutí této služby bez udání důvodu!

 • Kdo může žádat o náhradní zařízení
 • fyzická osoba starší 18 let, občan ČR nebo SR
 • fyzická osoba - podnikající, občan ČR
 • právnická osoba, zastoupená jednatelem společnosti
 • Co je třeba k rychlému vyřízení zápůjčky
 • platný občanský průkaz
 • druhý platný doklad (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list nebo zbrojní průkaz)

Vzor smlouvy o poskytnutí náhradního zařízení, zahrnující detailní podmínky služby naleznete zde.

Informace o aktuálních cenách služby naleznete zde.


Součástí zapůjčení náhradního zařízení mohou být i tyto služby:


 • Před předáním náhradního zařízení
 • Přesun dat z opravovaného zařízení na náhradní zařízení (dovolují-li to záruční podmínky a typ závady)
 • Dokončení konfigurace náhradního zařízení podle potřeb zákazníka
 • Po dokončení opravy
 • Přesun dat z náhradního zařízení zpět na opravený počítač či notebook
 • Uvedení programového vybavení náhradního zařízení do původního stavu
 • Bezpečná likvidace dat zákazníka ze zapůjčeného zařízení

Uvedené úkony se vztahují pouze na servis počítače či notebooku.