Zálohování dat - datový trezor

Provádění záloh dat v pravidelném intervalu je jednou z velice důležitých činností. Zároveň také bohužel činností nejvíce opomíjenou! Známe cenu Vašich dat a proto přicházíme s novou službou.

Víte, že průměrná cena obnovy dat z havarovaného pevného disku o kapacitě 80GB je 6.500 Kč? Přičemž charakter závady nemusí umožnit ani částečnou obnovu dat!


Provedeme zálohu a bezpečně uložíme Vaše data..


 • Hlavní výhody služby:
 • Přístup do Online systému s plánem záloh a evidencí uskutečněných záloh
 • Informace o nutnosti provést periodickou zálohu
 • Bezpečnostní kopie dat mimo lokalitu klienta
 • Zálohu a obnovu dat provádí specialista
 • Nemusíte mít žádný vlastní hardware k uchování záloh
 • Postup jednotlivých kroků při realizaci služby:
 • Zjištění, které složky a data jakých programů budou zálohovány
 • Stanovení lhůty pro opakování zálohy
 • Stanovení délky uložení zálohy v datovém trezoru
 • Záloha dat
 • Záznam o provedené záloze
 • Služba dále obsahuje:
 • Přístup do online systému s informacemi o provedených zálohách
 • Periodické upozorňování na vypršení lhůty pro provedení zálohy
 • Obnovu dat ze zálohy v případě nutnosti
 • Nahrání dat ze zálohy na externí disk a zapůjčení disku klientovi
 • Volitelné úkony:
 • Provedení zálohy na pracovišti nebo v bytě klienta
 • Obnova dat ze zálohy na pracovišti nebo v bytě klienta
 • Varianty služby:
 • Uložení zálohy dat do datového trezoru společnosti MilComp s.r.o.
 • Uložení zálohy dat na externí disk zákazníka

S námi budou Vaše data v bezpečí..